Samenstelling college

 • Gemeente Someren heeft een burgemeester en 3 wethouders
 • Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen
 • Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagochtend

Burgemeester of wethouders spreken

Gemeentesecretaris

 • Ondersteunt en adviseert het college en is de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie
 • Algemeen directeur en leidt de gemeentelijke organisatie
 • Het college van burgemeester en wethouders benoemt de gemeentesecretaris
Burgemeester Veltman

Burgemeester A.P.M. Veltman

Zandstraat 33, 5712 XX Someren
tel. (zakelijk) 0493-494888
tel. (privé) 0493-491629
e-mail: a.veltman@someren.nl  

Portefeuille

 • Burgerzaken en algemeen bestuur
 • Communicatie (inclusief wijks– en dorpsraden)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Beheer gemeentehuis
 • Informatisering & Automatisering
 • Grondzaken (aan– en verkoop gronden)
 • Regionale samenwerking
Wethouder Van Bussel

Wethouder A.H.M. van Bussel

Balisboom 26
5715 BZ Lierop
tel. (zakelijk) (0493) 494888

e-mail: g.vanbussel@someren.nl

Portefeuille

 • Economische zaken/ Bedrijventerreinen
 • Financiën
 • Participatiewet (Werk en inkomen)
 • Toerisme recreatie/ Heihorsten
 • Bossen & natuur
 • Sport, cultuur (inclusief accommodaties)
 • Faciliteren verenigingen (subsidiering en huisvesting)
 • Gemeenschapshuizen
 • Grondexploitatie (inclusief beheer gemeentelijke woningen)
 • Algemeen bestuur Peelgemeenten

 

 

wethouder van de Moosdijk

Wethouder ing. L.J.M. van de Moosdijk

Ter Craene 18, 5712 GD Someren
tel. (zakelijk) 0493-494888
e-mail: l.vandemoosdijk@someren.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening binnen en buiten bebouwde kom
 • Volkshuishuisvesting (keuze en inrichting woningbouwlocaties, prestatieafspraken woningcoöperaties)
 • Verkeer en infrastructuur
 • Inrichting en beheer openbare ruimte
 • Waterbeheer en riool
 • Milieu

 

 

Wethouder Maas

Wethouder T.C.W. Maas

Wiekenhof 5, 5712 MA  Someren
tel. (zakelijk) 0493-494888
e-mail: t.maas@someren.nl

Portefeuille

 • Maatschappelijke zorg en jeugd
 • Contacten met Wmo raad en dorpscoöperaties
 • Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen)
 • Bibliotheek (inclusief gebouw)
 • Dagelijks bestuur en stuurgroep Peel 6.1

Strategische projecten in de vorm van stuurgroep

 • Decentralisaties: wethouder Maas / wethouder Van Bussel
 • Bedrijventerreinen: wethouder Van Bussel / burgemeester Veltman
 • Vluchtelingen: wethouder Van de Moosdijk / burgemeester Veltman
 • Noord: wethouder Van Bussel / wethouder Van de Moosdijk / wethouder Maas

Gemeentesecretaris T.M.G. van Leeuwen

Ori 11, 5663 TD Geldrop
tel. (zakelijk) 0493-494888
tel. (privé) 040-7874974
e-mail: t.vanleeuwen@someren.nl