Gemeenteraad

  • Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de gemeenteraad betrokken
  • U kunt invloed uitoefenen op de raad door in te spreken tijdens de commissievergadering of raadsleden persoonlijk te benaderen. U kunt contact opnemen met de raad via de griffier
  • De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden
  • Informatie over de gemeenteraad vindt u op het overzicht raadsleden

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben onderstaande zetels opgeleverd.

 

Griffier

De griffier van de gemeente Someren is Joke Oostdijk.
Telefoon: 06 - 53 51 45 94
E-mail: j.oostdijk@someren.nl

  • De gemeenteraad heeft ter ondersteuning een griffier
  • Deze is als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium
  • De griffier is de schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie
  • De griffier bewaakt het democratische proces
  • De griffier is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden