Gemeenteraad

Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de gemeenteraad betrokken. U kunt invloed uitoefenen op de raad door in te spreken tijdens de commissievergadering of raadsleden persoonlijk te benaderen. U kunt contact opnemen met de raad via de griffier

De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden, zie ook het overzicht raadsleden.

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 hebben de onderstaande zetelverdeling opgeleverd.

 

Griffier

De gemeenteraad heeft ter ondersteuning een griffier. Deze is als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium. De griffier is de schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie. De griffier bewaakt het democratische proces en is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden.

De griffier van de gemeente Someren is M.A.M. van Arensbergen (Michelle)
Telefoon: 06-42848929
E-mail: griffie@someren.nl