Gemeenteraad

 • Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de gemeenteraad betrokken
 • U kunt invloed uitoefenen op de raad door in te spreken tijdens de commissievergadering of raadsleden persoonlijk te benaderen (eventueel via tussenkomst griffier) U kunt contact opnemen met de raad
 • De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden
 • Informatie over de gemeenteraad vindt u op het overzicht raadsleden

Samenstelling gemeenteraad

Griffier

 • De gemeenteraad heeft ter ondersteuning een griffier
 • Deze is als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium
 • De griffier is de schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie
 • De griffier bewaakt het democratische proces
 • De griffier is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden

Nevenfuncties raad

 • De nevenfuncties van raads- en commissieleden zijn openbaar
 • Voor raadsleden gaat het hierbij meestal om hun ‘normale baan’, ze doen het raadswerk veelal in de vrije tijd
 • Bij alle functies is vermeld of het om betaald of onbetaald werk gaat
 • Bekijk de nevenfuncties raadsleden (PDF, 68 kB)  en nevenfuncties burgerleden (PDF, 40 kB)