Gemeenteraad

  • Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de gemeenteraad betrokken
  • U kunt invloed uitoefenen op de raad door in te spreken tijdens de commissievergadering of raadsleden persoonlijk te benaderen. U kunt contact opnemen met de raad via de griffier
  • De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden
  • Informatie over de gemeenteraad vindt u op het overzicht raadsleden

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben onderstaande zetels opgeleverd.


Griffier Joke Laurens Janse

Griffier

De griffier van de gemeente Someren is Joke Laurens Janse.
Telefoon: 06 - 53 51 45 94
E-mail: j.laurensjanse@someren.nl

  • De gemeenteraad heeft ter ondersteuning een griffier
  • Deze is als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium
  • De griffier is de schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie
  • De griffier bewaakt het democratische proces
  • De griffier is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden