Gemeenteraad

  • Bij heel veel beslissingen in en over Someren is de gemeenteraad betrokken
  • U kunt invloed uitoefenen op de raad door in te spreken tijdens de commissievergadering of raadsleden persoonlijk te benaderen (eventueel via tussenkomst griffier) U kunt contact opnemen met de raad
  • De Somerense gemeenteraad bestaat uit 17 raadsleden
  • Informatie over de gemeenteraad vindt u op het overzicht raadsleden

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 hebben onderstaande zetels opgeleverd.

Griffier

  • De gemeenteraad heeft ter ondersteuning een griffier
  • Deze is als eerste adviseur aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium
  • De griffier is de schakel tussen raad en college en de ambtelijke organisatie
  • De griffier bewaakt het democratische proces
  • De griffier is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raadsleden