Bouwgrond kopen

Bouwkavels Goede Vaart Someren-Eind

In Someren-Eind wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met maximaal 88 woningen verdeeld over 3 buurtjes:  Buurtje 1, 2 & 3.

Buurtje 1 is volop in ontwikkeling, hier worden 27 woningen gerealiseerd op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Daarnaast zijn er 5 kavels voor zelfbouw (Particulier Opdrachtgeverschap), hiervan is onderstaande nog beschikbaar. De andere kavels zijn verloot op 29 augustus 2023.

Vrijstaande woningen (Particulier Opdrachtgeverschap)

Halfvrijstaande woningen (Particulier Opdrachtgeverschap)

Meer informatie over bouwkavels Goede Vaart

Buurtje 2 kent naar verwachting nog 2 kavels voor zelfbouw (Particulier Opdrachtgeverschap) die op een later moment worden verloot. Met woningbouwvereniging WoCom wordt momenteel bekeken of in het overige deel betaalbare (sociale) woningen gebouwd kunnen worden voor starters en senioren. Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om hier 27 woningen te realiseren.

Buurtje 3 volgt na invulling buurtje 1 & 2 en wordt nader uitgewerkt qua aanpak en programma. Dit kan een invulling worden via projectbouw en/of zelfbouw via Particulier Opdrachtgeverschap en/of Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, dit wordt op het een later moment bepaald. Het bestemmingsplan geeft de mogelijkheid om hier 27 woningen te realiseren.

Bouwkavels Lierop

 • Woningbouwlocatie in de kern van Lierop, in de nieuwe buurt ‘Gildewijk’
 • De Gildewijk heeft in totaal zo’n 90 woningen, rondom een centrale groene speelruimte
 • De derde fase ligt aan de zuidzijde van de Tamboer

Vrijstaande woningen

Meer informatie over bouwkavels Lierop.

Bouwkavels Someren-Heide Zuid

Het verkavelings-/inrichtingsplan (pdf, 639 kB)  

Beschikbare kavels

 • kavel 41 (pdf, 133 kB)  - beschikbaar

Op deze kavels kan in eigen beheer een vrijstaande woning gebouwd worden.

Meer informatie over bouwkavels Someren-Heide Zuid

Bestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid

Groenstroken kopen 

 • U kunt een verzoek indienen voor aankoop van een groenstrook gemeentegrond die grenst aan uw perceel, dit geldt niet voor nieuwbouwwijken
 • Grondprijs € 314,00 per m2 exclusief 21% btw en overdrachtskosten
 • Na ontvangst van het formulier wordt uw verzoek in behandeling genomen en houdt de gemeente u op de hoogte van de verder procedure

Bedrijfskavel Cipres

De gemeente Someren heeft via loting op 10 januari 2022 één vrije kavel op bedrijventerrein Witvrouwenberg aangeboden:

 • De kavel ligt aan Cipres (ongenummerd, liggend naast/benoorden Cipres 12) kadastraal bekend als SMR02-H-4960 en is 1.390 m² groot
 • De grondprijs is € 172,-/m² (gemeentelijk grondverkoopprijzen voor bedrijventerreinen). Daarom heeft deze kavel een verkoopprijs van € 239.080,-, excl. btw
 • De kavel is volledig bouwrijp, inclusief kabels en nutsvoorzieningen. Nutsaansluitingen zelf zijn voor rekening van de nieuwe eigenaar
 • De locatie valt onder bestemmingsplan Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg
 • Let op: het is een eis volgens het bestemmingsplan dat de bebouwing 3 meter uit de erfgrens moet blijven, vanwege het gebruik en toegankelijkheid van het naastgelegen perceel

Inmiddels is de kavel in optie

Bekijk ook