Bouwgrond kopen

Bouwkavels Goede Vaart Someren-Eind

In Someren-Eind wordt een nieuwe woonwijk gerealiseerd met ongeveer 74 woningen. De eerste fase van de 32 woonkavels start binnenkort. Een gedeelte wordt op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gerealiseerd.

CPO

CPO is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. Medio in de tweede helft van 2023 start de bouw in het CPO project

 • Medio in de tweede helft van 2023 start de bouw in het CPO project
 • Momenteel zijn er geen kavels meer beschikbaar in het CPO Project Goede Vaart
 • Het is mogelijk om u aan te melden op een wachtlijst. Dit voor het geval zich kandidaten terugtrekken uit het CPO traject. Mail hiervoor naar cpo.degoedevaart@gmail.com

Beschikbare kavels

In de eerste planfase zijn onderstaande kavels (pdf, 1.440 kB)  beschikbaar voor het bouwen van woningen in eigen beheer.

 • 1 tweekapper met circa 460 m² grond (kavel 21)
 • 1 tweekapper met circa 374 m2 grond (kavel 22)
 • 1 vrijstaande woning met circa 338 m² grond (kavel 29)
 • 1 vrijstaande woning met circa 791 m2 grond (kavel 31)
 • 1 vrijstaande woning met circa 780 m² grond (kavel 32)

Loting 

De kavels worden toegewezen via loting. Het is nog niet bekend wanneer deze loting gehouden wordt. Aanmelden voor één van deze kavels is nu nog niet mogelijk. Zodra bekend is wanneer de loting plaatsvindt, wordt dat op deze pagina en op de gemeentepagina in ’t Contact bekendgemaakt. Daar kunt u dan lezen hoe u zich voor de loting kunt aanmelden. U kunt zich aanmelden voor het gemeentenieuws.

Bouwkavels Lierop 

 • Woningbouwlocatie in de kern van Lierop, in de nieuwe buurt ‘Gildewijk’
 • De Gildewijk heeft in totaal zo’n 90 woningen, rondom een centrale groene speelruimte
 • De derde fase ligt aan de zuidzijde van de Tamboer

Vrijstaande woningen

Meer informatie over bouwkavels Lierop.

Bouwkavels Someren-Heide Zuid

Het verkavelings-/inrichtingsplan (pdf, 639 kB)  

Beschikbare kavels

Op deze kavels kan in eigen beheer een vrijstaande woning gebouwd worden.

Meer informatie over bouwkavels Someren-Heide Zuid

Bestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid

Groenstroken kopen 

 • U kunt een verzoek indienen voor aankoop van een groenstrook gemeentegrond die grenst aan uw perceel, dit geldt niet voor nieuwbouwwijken
 • Grondprijs € 314,00 per m2 exclusief 21% btw en overdrachtskosten.
 • U kunt uw interesse in een groenstrook aan de gemeente doorgeven via het Aanvraagformulier aankoop groenstrook (pdf, 90 kB) 
 • Na ontvangst van het formulier wordt uw verzoek in behandeling genomen en houdt de gemeente u op de hoogte van de verder procedure

Bedrijfskavel Cipres

De gemeente Someren heeft via loting één vrije kavel op bedrijventerrein Witvrouwenberg aangeboden:

 • De kavel ligt aan Cipres (ongenummerd, liggend naast/benoorden Cipres 12) kadastraal bekend als SMR02-H-4960 en is 1.390 m² groot
 • De grondprijs is € 172,-/m² (gemeentelijk grondverkoopprijzen voor bedrijventerreinen). Daarom heeft deze kavel een verkoopprijs van € 214.060,-, excl. btw
 • De kavel is volledig bouwrijp, inclusief kabels en nutsvoorzieningen. Nutsaansluitingen zelf zijn voor rekening van de nieuwe eigenaar
 • De locatie valt onder bestemmingsplan Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg
 • Let op: het is een eis volgens het bestemmingsplan dat de bebouwing 3 meter uit de erfgrens moet blijven, vanwege het gebruik en toegankelijkheid van het naastgelegen perceel

Op 19 november 2021 om 17.00 uur startte de inschrijving. Inschrijven kon tot 17 december 2021 17.00 uur. De loting heeft plaatsgevonden op 10 januari 2022.

 • Uitslaglijst loting d.d. 10 januari 2022 (pdf, 100 kB) 
 • Opname loting 10 januari 2022
 • Heeft u de kavel toegewezen? Dan heeft u 3 maanden de tijd om te beslissen of u de kavel koopt. Als u de kavel niet koopt wordt deze aangeboden aan de volgende op de lijst. U krijgt uw inschrijfgeld dan niet terug.
 • Krijgt u geen kavel toegewezen? En staat u ook niet als nummer 2, 3, 4 of 5 op de lijst? Dan krijgt u uw inschrijfgeld binnen 2 maanden terug. Als de kavel definitief verkocht is dan ontvangen ook de personen op de nummer 2, 3, 4 of 5 die geen aanbod hebben ontvangen hun inschrijfgeld terug.

Bekijk ook