Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking. Er zijn geen bestemmingsplannen meer, maar een omgevingsplan van rechtswege. Dit tijdelijke plan bestaat uit bruidsschat (oftewel de regels die het Rijk met de komst van de wet heeft overgedragen aan de gemeente), alle ruimtelijke regels binnen de gemeente zoals bestemmingsplannen, beheersverordeningen en enkele lokale verordeningen.

Alle regels over de fysieke leefomgeving moeten straks landen in één integraal Omgevingsplan. Momenteel wordt gewerkt aan het eerste omgevingsplan voor Someren. Dit omgevingsplan zal gaan over ‘deelgebied 5’. Uiteindelijk is het doel om voor het gehele grondgebied één omgevingsplan te hebben. We hebben tot 2032 om tot dit integrale omgevingsplan te komen.

Alle nieuwe plannen en ontwikkelingen die zich aandienen moeten worden getoetst aan het tijdelijke omgevingsplan.

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen die niet in overeenstemming met het omgevingsplan zijn, kunnen op twee manieren mogelijk worden gemaakt 

  • Met een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)
  • Door het omgevingsplan te wijzigen (wijzigingsbesluit)

Handboeken

We kiezen er als gemeente voor om zelf de regie te houden over ons omgevingsplan. Adviesbureaus leveren een motivatie aan, maar de gemeente blijft verantwoordelijk voor het aanpassen van de regels en het intekenen en koppelen van werkingsgebieden. Het voornemen is vooralsnog om de verzoeken tot het wijzigen van het omgevingsplan te bundelen, door middel van zogenaamde veegplannen.

Voor zowel de BOPA als het wijzigen van het omgevingsplannen hebben we handboeken opgesteld.

Deze handboeken bieden een leidraad voor de stukken die aangeleverd moeten worden en hoe het proces gaat verlopen. Beide documenten zijn flexibel, aangezien ook wij als gemeente moeten gaan ervaren hoe het in de praktijk gaat en daar de handboeken op aanvullen en verbeteren.