Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 geldt er in Nederland één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor alle inwoners, organisaties en ondernemers. Het gaat hierbij om alle regels van gemeenten, waterschappen, provincies en rijk en gaat over onderwerpen zoals wonen, wegen, milieu, bodem, water, monumenten, natuur en geluid. Via onderstaande linkjes treft u meer informatie over de Omgevingswet aan:

Omgevingswet

Omgevingsloket

Wet kwaliteitsborging voor bouwen

Omgevingsvisie

Omgevingsplan

Participatie

Handleidingen

Handboek wijzigen omgevingsplan Someren (pdf, 256 kB) 

Handboek BOPA Someren (pdf, 1.143 kB)