Welstand

Vooroverleg

Als u een bouwplan hebt en twijfelt aan de welstandscriteria, kunt u een vooroverleg aanvragen via omgevingsloket.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het bouwplan. Kijk in artikel 2.2.1, 2.2.2 of 2.8.1.3 van de legesverordening 2024.

    Negatieve beoordeling

    U krijgt de gelegenheid het plan aan te passen of voor te leggen aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie brengt advies uit aan het college van Burgemeester & Wethouders.