Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket.

Het Omgevingsloket vervangt de volgende loketten:

  • Omgevingsloket Online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit

OLO en AIM stoppen op 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 zijn het Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) niet meer beschikbaar. Heeft u een aanvraag of melding ingediend voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024? Dan kunt u deze vanaf 1 juli 2024 niet meer inzien via OLO of AIM. Heeft u geen pdf van uw aanvraag of melding gedownload, maar wilt u graag een kopie? Neem dan contact op met de overheid die uw aanvraag of melding behandelt. Dat kan zijn de Gemeente, het Waterschap, de Provincie of een omgevingsdienst.

 

Aanvullingen vanaf 1 juli 2024 op OLO of AIM

Wilt u nog een aanvulling doen op een aanvraag die u heeft ingediend vóór 1 januari 2024 ? Dan kunt u deze gegevens binnen de aangegeven termijn mailen naar gemeente@someren.nl onder vermelding van het zaaknummer en t.a.v. Vergunningen.

Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven wat u aan participatie heeft gedaan en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.
  • Meer uitleg over het nieuwe Omgevingsloket vindt u in het loket bij de knop ‘Hulp nodig?’.

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Aanpassen favorieten

Heeft u www.omgevingsloket.nl of www.aimonline.nl opgenomen bij uw favorieten? Verander dit dan in https://omgevingswet.overheid.nl.

Animatie Omgevingsloket

In deze animatie krijgt u uitleg over het digitaal Omgevingsloket. Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de bestaande loketten.

Animatie Vergunningcheck en aanvragen

In deze animatie krijgt u uitleg over de Vergunningcheck en een aanvraag indienen. Het loket wordt stap voor stap toegelicht. De eerste zes minuten gaan over de Vergunningcheck. Vanaf minuut 6:10 gaat het over het indienen van een aanvraag.