Participatie

Of het nu gaat om nieuwe plannen van de overheid, een ondernemer, van uw buren of van uzelf: het is belangrijk om hierover vroeg met elkaar in gesprek te gaan. Het is niet altijd mogelijk om iedereen tevreden te stellen, maar als duidelijk is wat iedereen van de plannen vindt, kan daar zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

U kunt helpen door actief over plannen mee te praten, of andere oplossingen en creatieve ideeën in te brengen. De overheid beoordeelt alle inbreng en neemt uiteindelijk de beslissing. Dat noemen we participatie.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening.

Een initiatiefnemer (diegene met een plan of idee) wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.