Wet kwaliteitsborging voor bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gelden. Vanaf dan gaat de toetsing van de bouwtechnische eisen van de gemeente over naar een onafhankelijke partij; de kwaliteitsborger. De Wkb geldt vanaf 1 januari 2024 in eerste instantie alleen voor nieuwbouw van bouwwerken in de laagste risicoklasse (oftewel gevolgklasse 1). Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vrijstaande woning, fiets- of voetgangersbrug, recreatiewoning en een kleine bedrijfshal. Na een gewenningsperiode zullen ook verbouwingen behorende tot gevolgklasse 1 onder de Wkb komen te vallen.

 

Doel van de Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel de bouwkwaliteit te verbeteren. De toets vooraf op de bouwplannen wordt vervangen door de toets in de praktijk. Deze toets in de praktijk wordt (in eerste instantie voor bouwwerken in gevolgklasse 1) door onafhankelijke kwaliteitsborgers uitgevoerd. De kwaliteitsborger is een controleur die van begin tot eind meekijkt. Van het maken van het plan totdat het bouwwerk klaar is. De kwaliteitsborger controleert alle technische regels en kwaliteitseisen.

Daarnaast wordt door de Wkb de aansprakelijkheid van de bouwer vergroot voor bouwfouten.

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor inwoners?

Als uw bouwplan een bouwwerk is volgens gevolgklasse 1, dan moet u vanaf 1 januari 2024 zelf een kwaliteitsborger inschakelen. Zonder kwaliteitsborger kunt u geen bouwmelding doen. Ook mag u dan niet beginnen met bouwen.

Op www.iplo.nl vindt u meer informatie over bouwwerken die in gevolgklasse 1 zijn ingedeeld.

Proces Wet kwaliteitsborging voor bouwen

Via het Omgevingsloket doet u de volgende meldingen:

  • Bouwmelding, minimaal 4 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden
  • Start bouw, dit is een informatieplicht. Minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouwwerkzaamheden
  • Gereedmelding, minimaal 2 weken voor het in gebruik nemen van het gebouw
  • Einde bouw, dit is een informatieplicht. Op de eerste werkdag nadat alle bouwwerkzaamheden klaar zijn.

Advies

Het advies is om op tijd zelf een kwaliteitsborger te benaderen. Als u een bouwtekenaar inschakelt, is het ook goed om al een kwaliteitsborger te benaderen. De kwaliteitsborger kan dan zelf aangeven op welke momenten hij betrokken wil worden in het proces. Hierdoor kan het ontwerp- en bouwproces misschien sneller en efficiƫnter gaan. Het is mogelijk dat er een wachttijd ontstaat vanwege de vraag naar en het aanbod van kwaliteitsborgers. Door op tijd een kwaliteitsborger in te schakelen, kan hij uw bouwproject meenemen in zijn planning.

Meer informatie

Op www.iplo.nl vindt u meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.