Handreiking na noodweer

Naar aanleiding van de grote schade die het noodweer in juni heeft aangericht in Zuidoost Nederland, hebben de getroffen gemeenten een handreiking voor verdere acties opgesteld. In de handreiking staat informatie over o.a. asbest, financiële regelingen en veelgestelde vragen.